بنیاد نقش نشان با بیش از سی سال نقش و نشان ماندگار

 

بنیاد نقش نشان در سال 1373 با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تهران بنیان گذاری گردید؛ این بنیاد در ابتدا با انگیزه انجام فعالیت های حرفه ای در زمینه طراحی گرافیک، مشاوره و برنامه ریزی پروژه های گرافیکی، تبلیغاتی و تحقیقاتی و معرفی فرهنگ تحصیلی این مرز و بوم وبکارگیری آن در کاربردهای اجتماعی روزانه و به منظور شناخت وتقویت نمودن بنیه اجرایی این کشور پا به عرصه وجود نهاد.